نظرات اقتصادی

شاخصهای توسعه:

 

سایت اقتصادی

 

 

شاخصهای زیر بعنوان معیارهائی ازتوسعه واهداف کشورهای درحال توسعه می باشد که ازنظر جهانی قابل قبول همه می باشد:

درآمد خانوارها باید به حد کافی باشد ، به طوری که بتوانند بسته معیشتی خودرا که شامل حداقل غذا ، سرپناه ، پوشاک ، کفش وبهداشت ودرمان می شود رافراهم کنند.

برای سرپرستان خانوارها ، کار ، وجودداشته باشد ، اشتغال وکارنه فقط تضمین کننده حداقل معیشت برای افراد می تواند باشد بلکه بدون داشتن کاروشغل افراد نمی توانند استعدادهای خودرا بروزداده وآنهارا شکوفا کرده ودرزندگی ازنظرمادی ومعنوی پیشرفت کنند. کارموجب اعتماد به نفس وبروز احساس نشاط وشورزندگی درافراد می شود.

افزایش دسترسی افراد به آموزش وازدیاد نرخ باسوادی درجامعه.

برخورداری عموم افراد جامعه از امکان وفرصت مشارکت دراداره جامعه وحکومت.

استقلال ملی به این مفهوم که سایر دولتها به میزان زیادی نتوانند برتصمیمات دولت ملی نفوذ وتاثیر به سزا داشته باشند.

همین که در رسیدن به اهداف اقتصادی پیشرفتهائی به وجود آید سوء تغذیه ، بیکاری ونابرابری درآمدها ونرخ بیسوادی وسوء بهداشت کاهش می یابدو اهداف سیاسی وفرفرهنگی از اولویت واهمیت بیشتری برخوردار خواهند شد.

آنچه که مهم است این مطلب می باشد که توسعه فرایندی چندبعدی ودربرگیرنده مجموعه ای از اهداف است . توسعه دربرگیرنده ابعاد گوناگون اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی به معنای وسیع آنها می باشد.

نکته مهم دیگر میزان وزن واهمیتی است که باید به این اهداف داد که این وزنها جنبه های ارزشی داشته واز دیدگاه نظامهای مختلف ، از اعتبار وشان متفاوتی برخوردارند . این نکات موجب می شود تعیین درجه ومیزان توسعه یافتگی کاری مشکل ودشوارگردد.

منبع: توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

نوشته دکتر شهنام طاهری

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
دانلود آهنگ جدید